U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS

 

PROCEDURE SPEEL-O-THEEK KLAPSTUK ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Ook Speel-o-theek Klapstuk moet zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Onze digitale bestanden moeten bijvoorbeeld veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

 

Stichting Speelotheek Klapstuk (hierna te noemen de Speelotheek) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verweken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting Speelotheek Klapstuk via het e-mailadres info@sot-klapstuk.nl

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van: 

 • Personen die als vrijwilliger voor de speelotheek actief zijn;
 • Personen die als lid van de speelotheek een zakelijke relatie met deze organisatie hebben.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Het registreren van het uitlenen en innemen van speelgoed;
 • Het registreren of er contributie is betaald;
 • Het onderhouden van contact met u via e-mail of post;
 • Het bepalen welk speelgoed er aangeschaft moet worden. Dit is namelijk afhankelijk van hoeveel kinderen er lid zijn in welke leeftijdscategorie en of het jongens of meisjes zijn.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

Naam, adres, postcode, woonplaats;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Lid vanaf datum;

Contributie betaald tot datum;

 

En van de kinderen:

Voornaam;

Geboortedatum

 

Waar worden deze persoonsgegevens opgeslagen

De gegevens die u aan ons geeft worden opgeslagen in mappen welke in de speelotheek in afgesloten ruimten worden bewaard en ze worden opgeslagen in ons eigen computersysteem, waarvan de toegang is beveiligd met wachtwoorden.

 

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze verwerken

Dat zijn de vrijwilligers die staan ingeschreven bij de speelotheek. In onze AVG-map houden wij een actuele lijst bij van de personen die bij ons vrijwilliger zijn. Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Mogelijke datalekken

Als het bestuur van de speelotheek een e-mail naar al hun leden stuurt, dan sturen zij één e-mail naar de speelotheek en alle leden krijgen een BCC (dus geen CC ! )

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in onze systemen. Indien we uw gegevens uit onze systemen moeten verwijderen zal daarmee wel de verbintenis met u vervallen.

 

Bewaartermijn

De speelotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.